Metody numeryczne

semestr zimowy i letni 2019/20

(proseminarium prowadzone razem z dr. Piotrem Krzyżanowskim)


W tym roku skupimy się na proseminarium przede wszystkim na metodach numerycznych w optymalizacji. Uczestnicy będą referować książkę dostępną w internecie:

C. T. Kelley, "Iterative Methods for Optimization", SIAM.


Zachęcamy do zapoznania się z tekstem "Jak pisać prace dyplomowe z matematyki", napisanym przez P. Goldsteina i P. Strzeleckiego, który może ułatwić każdemu studentowi napisanie dobrej pracy licencjackiej czy magisterskiej.


Kalendarz proseminarium:

Do 28.11.2019 ustalenie zakresu tematycznego pracy licencjackiej.

Do 16.01.2020 konspekt pracy zawierający:

  • opis zagadnienia lub zagadnień, które będą omówione w pracy,
  • wstępny spis treści,
  • opis eksperymentów/przykładów numerycznych, które się pojawią w pracy, tzn. co będzie liczone i w jaki sposób, za pomocą jakich narzędzi/języków programowania,
  • literaturę, z której zamierzają Państwo korzystać pisząc pracę (w przypadku pozycji bibliograficznych o dużej objętości, poświęconych wielu zagadnieniom, prosimy o podanie rozdziałów lub zakresów stron).

Do 12.03.2020 przedstawienie co najmniej jednego merytorycznie istotnego rozdziału pracy.

Do 05.06.2020 przedstawienie całej pracy licencjackiej (do ew. poprawek).

UWAGA: od 11.07.2020 do 30.08.2020 prowadzący mają urlop.


Lista referatów:

☐ 10.10.2019. M. Wierzbiński, K. Antoniak, J. Barański : rozdziały 1.1 do 1.4
☐ 17.10.2019. A. Moszyński, J. Nail, T. Kanas : rozdziały 1.5 do 1.6 bez rozdziału 1.6.1
☐ 24.10.2019. D. Doktorski, P. Rabiega : rozdziały 2.1 do 2.3 do tw. 2.3.3 włącznie


Zasady zaliczenia

Rozliczenie proseminarium jest roczne. Warunkiem koniecznym zaliczenia proseminarium jest wygłoszenie referatów oraz złożenie (pozytywnie ocenionej przez jednego z prowadzących proseminarium) pracy licencjackiej (prace mają być pisane w LaTeX).
Osobom, które zaczynają swoją przygodę z systemem LaTeX, polecamy książkę: A. Diller, "LaTeX. Wiersz po wierszu".

Uczęszczanie na zajęcia jest obowiązkowe!Dodatkowa literatura

  • D. Kincaid, W. Cheney, "Analiza numeryczna", WNT, Warszawa 2006.
  • A. Björck, G. Dahlquist, "Metody numeryczne", PWN, Warszawa 1987.
  • A. Quarteroni, R. Sacco, F. Saleri, "Numerical Mathematics", Springer 2000.
  • A. Kiełbasiński, H. Schwetlick, "Numeryczna algebra liniowa", WNT, Warszawa 1992.
  • C. T. Kelley, "Iterative Methods for Linear and Nonlinear Equations", SIAM.
  • J. i M. Jankowscy, M. Dryja, "Przegląd metod i algorytmów numerycznych", cz. 1 i 2, WNT, Warszawa 1988.
© Piotr Kowalczyk