Metody numeryczne

semestr zimowy i letni 2019/20

(proseminarium prowadzone razem z dr. Piotrem Krzyżanowskim)


W tym roku skupimy się na proseminarium przede wszystkim na metodach numerycznych w optymalizacji. Uczestnicy będą referować książkę dostępną w internecie:

C. T. Kelley, "Iterative Methods for Optimization", SIAM.


Zachęcamy do zapoznania się z tekstem "Jak pisać prace dyplomowe z matematyki", napisanym przez P. Goldsteina i P. Strzeleckiego, który może ułatwić każdemu studentowi napisanie dobrej pracy licencjackiej czy magisterskiej.


Kalendarz proseminarium:

Do 28.11.2019 ustalenie zakresu tematycznego pracy licencjackiej.

Do 16.01.2020 konspekt pracy zawierający:

  • opis zagadnienia lub zagadnień, które będą omówione w pracy,
  • wstępny spis treści,
  • opis eksperymentów/przykładów numerycznych, które się pojawią w pracy, tzn. co będzie liczone i w jaki sposób, za pomocą jakich narzędzi/języków programowania,
  • literaturę, z której zamierzają Państwo korzystać pisząc pracę (w przypadku pozycji bibliograficznych o dużej objętości, poświęconych wielu zagadnieniom, prosimy o podanie rozdziałów lub zakresów stron).

Do 12.03.2020 przedstawienie co najmniej jednego merytorycznie istotnego rozdziału pracy.

Do 05.06.2020 przedstawienie całej pracy licencjackiej (do ew. poprawek).

UWAGA: od 11.07.2020 do 30.08.2020 prowadzący mają urlop.


Lista referatów:

☑ 10.10.2019. K. Antoniak, J. Barański, M. Wierzbiński : rozdziały 1.1 do 1.4
☑ 24.10.2019. T. Kanas, A. Moszyński, J. Nail : rozdziały 1.5 do 1.6 bez rozdziału 1.6.1
☑ 31.10.2019. D. Doktorski, A. Paszke, P. Rabiega : rozdziały 2.1 do 2.3 do tw. 2.3.3 włącznie
☑ 07.11.2019. K. Antoniak, A. Paszke, M. Wierzbiński : rozdział 2.3.1 (bez wstępu) do tw. 2.3.5 włącznie
☑ 21.11.2019. D. Doktorski, A. Moszyński, P. Rabiega : rozdziały 2.3.1 po tw. 2.3.6 (bez tego tw.) do 2.3.2
☑ 28.11.2019. J. Barański, T. Kanas, J. Nail : rozdziały 2.5 do 2.5.1 bez tw. 2.5.4
☑ 12.12.2019. K. Antoniak, A. Moszyński, M. Wierzbiński : rozdziały 2.4 do 2.4.2
☑ 19.12.2019. J. Spanier : rozdział 2.6
☑ 23.01.2020. D. Doktorski, A. Paszke, P. Rabiega : rozdziały 3.1 i 3.2 do alg. 3.2.1 włącznie
☑ 27.02.2020. J. Barański, T. Kanas, J. Nail : lemat 3.2.1 do tw. 3.2.4 włącznie
☐ 12.03.2020. T. Kanas, P. Rabiega, M. Wierzbiński : prezentacje postępów w pracy


Zasady zaliczenia

Rozliczenie proseminarium jest roczne. Warunkiem koniecznym zaliczenia proseminarium jest wygłoszenie referatów oraz złożenie (pozytywnie ocenionej przez jednego z prowadzących proseminarium) pracy licencjackiej (prace mają być pisane w LaTeX).
Osobom, które zaczynają swoją przygodę z systemem LaTeX, polecamy książkę: A. Diller, "LaTeX. Wiersz po wierszu".

Uczęszczanie na zajęcia jest obowiązkowe!Dodatkowa literatura

  • D. Kincaid, W. Cheney, "Analiza numeryczna", WNT, Warszawa 2006.
  • A. Björck, G. Dahlquist, "Metody numeryczne", PWN, Warszawa 1987.
  • A. Quarteroni, R. Sacco, F. Saleri, "Numerical Mathematics", Springer 2000.
  • A. Kiełbasiński, H. Schwetlick, "Numeryczna algebra liniowa", WNT, Warszawa 1992.
  • C. T. Kelley, "Iterative Methods for Linear and Nonlinear Equations", SIAM.
  • J. i M. Jankowscy, M. Dryja, "Przegląd metod i algorytmów numerycznych", cz. 1 i 2, WNT, Warszawa 1988.
© Piotr Kowalczyk