W I semestrze roku akademickim 2021/2022 prowadzę następujące zajęcia dydaktyczne:


Wstęp do matematyki - ćwiczenia, gr. 6.

Logika matematyczna - wykład fakultatywny.

Teoria mnogości - wykład fakultatywny.Seminarium badawcze Topologia i teoria mnogości


Konsultacje: środa, 14-15.