W I semestrze roku akademickim 2019/2020 prowadzę następujące zajęcia dydaktyczne:


Teoria mnogości - wykład fakultatywny wraz z ćwiczeniami.

Logika matematyczna - ćwiczenia do wykładu fakultatywnego.

Seminarium z teorii mnogości


Konsultacje: środy, 14-15, pok. 5630.