W II semestrze roku akademickim 2017/2018 prowadzę następujace zajęcia dydaktyczne:


Matematyka dyskretna - wykład fakultatywny wraz z ćwiczeniami.

Topologia i teoria mnogości - seminarium magisterskie/monograficzne (wspólnie z prof. W. Marciszewskim).

Seminarium z teorii mnogości


Konsultacje: środy, 14-15, pok. 5630.