Stypendium doktoranckie

Szanowni Państwo

Mam możliwość udzielenia stypendium dla doktoranta, 3000 zł miesięcznie, w ramach grantu NCN "Własności ilościowe dla schematów rekurencyjnych wyższego rzędu". Warunkiem jest prowadzenie (w ramach doktoratu) badań naukowych na tematy związane z teorią automatów, logiką, rachunkiem lambda, automatycznej analizy (weryfikacji) programów. Poszukuję osoby, która chciałaby zająć się:
a) pracą teoretyczną (dowodzenie twierdzeń itp) lub
b) formalizacją wyników w systemie wspomagającym dowodzenie twierdzeń (np. coq).

Oferta przeznaczona jest dla:

Więcej informacji i zgłoszenia bezpośrednio u mnie: pok. 5730, parys@mimuw.edu.pl

A PhD position is available at MIM UW (Warsaw, Poland)

Information:

The PhD student should conduct scientific research on topics related to the subject of the grant "Quantitative properties for higher-order recursion schemes", that is, to automata theory, lambda calculus, automatized analysis (verification) of computer programs. We look for a person for:
a) a theoretical research (proving theorems, etc.) or
b) formalizing results in a proof assistant (e.g. coq).

Conditions:

There is a 3000 PLN/month scholarship provided for a period October 2020 - March 2022. Successful applicant will be required to enroll in a doctoral school at MIM UW (Warsaw, Poland).

More information and applications: Paweł Parys, parys@mimuw.edu.pl

Valid HTML 4.0!