Aplikacje WWW - laboratorium

[up]
Materiały na pierwsze zajęcia - pobierz

Poniżej instrukcja instalacji PyCharm w laboratorim (autorstwa Łukasza Sznuka). Instalujemy wersję professional, studentom przysługuje darmowa licencja edukacyjna.

1. Ściągnąć PyCharma z jetbrains.com i rozpakować
2. Stworzyć pythona na potrzeby PyCharma:
  1. pyvenv-3.5 py35
  2. source py35/bin/activate
  3. pip install -U pip setuptools
  4. pip install django
3. Uruchomić pycharma (pycharm-5.0.4/bin/pycharm.sh)
4. W okienku z Create New Project/Open/... najpierw wybrać małe
  configure na dole.
  1. Znaleźć Project Interpreter, tam kliknąć w kółko zembate, More...
  2. Usunąć wszystkie interpretery, z dwóch powodów: żeby się później
   nie pomylić i nie użyć złego, i bo na students indeksowanie
   domyślnego pythona 2.7 trwa dłużej niż zajęcia
  3. Dodać stworzony w kroku 2. interpreter - kliknąć +, Add Local i
   znaleźć go na liście (py35/bin/python).
5. Klikać OK aż się wróci do okienka z Create New Project/Open.
6. Rozpakować projekt szkolne1 do jakiegoś katalogu.
7. W PyCharmie wybrać Open, znaleźć katalog do którego się rozpakowało.
8. Gdy wszystko się pootwiera wybrać
  File|Settings|Project:szkolny1|Project Structure i wszystkie
  katalogi oprócz tych o nazwie templates zaznaczyć jako Sources, a
  templates (są 2) jako Templates.

  Potem przejść do Languages & Frameworks|Django, zaznaczyć Enable
  Django Support jeśli nie jest zaznaczone, jako project root wybrać
  główny katalog (czyli o nazwie szkolny1), a Settings to
  szkolny1/settings.py.
9. I teraz powinno już działać, w szczególności gdy się wybierze
  zieloną strzałkę (Run) z górnego paska to powinien się uruchomić
  serwer.
10. PyCharm wypisuje informacje, że może samemu skonfigurować
  podłączenie do bazy - warto to zrobić, trzeba kliknąć w komunikat,
  otworzy się okienko, za pierwszym razem na dole będzie napisane,
  że może ściągnąć sterowniki, trzeba je ściągnąć, a potem kliknąć
  ok żeby dodało siępodłączenie. Potem w menu View|Tool Windows jest
  Database i tę bazę można sobie oglądać.
11. Gdy otworzy się plik HTML, to pojawia się zestaw ikonek do
  otwierania go w przeglądarkach. Chrome oczywiście nie działa, ale
  starczy kliknąć Fix... i zmienić nazwę z google-chrome na chrome.

Licznik: 698

Valid HTML 4.0!