Programowanie funkcyjne - laboratorium

[up]

Biblioteka "graphics"

Proponuję zapoznanie się z biblioteką "graphics". Może być ona przydatna w programie zaliczeniowym do stworzenia interfejsu graficznego. Pozwala na rysowanie na ekranie linii, punktów, itp. Udostępnia też obsługę myszy.

dokumentacja biblioteki oraz modułu Graphics

Przykładowy program:

#load "graphics.cma";;

open Graphics;;

open_graph "";;

set_color green;;

moveto 1 1;;

lineto 100 100;;

set_color (rgb 50 140 250);; 

draw_string "aaa";; 

set_line_width 5;;

draw_circle 200 200 50;;

set_color red;; 

let rec petla _ =  
 let st = wait_next_event [Mouse_motion; Button_down] in            
 if st.button then lineto st.mouse_x st.mouse_y else moveto st.mouse_x st.mouse_y;
 petla ();;

petla ();;    

Zadanie

Napisz program, który narysuje kwadrat składający się z 9=3x3 małych kwadratów (jak na rysunku). Kliknięcie na kwadracik powinno powodować zmianę jego koloru (np. z czerwonego na zielony i odwrotnie). Naciśnięcie przycisku "Q" powinno kończyć program.

Potem można przejść do zadań z ważniaka

Licznik: 966

Valid HTML 4.0!