Wykład: czwartek, 8:30-10, s. 5060
Cwiczenia: czwartek, 10:15--12, s. 5060, Anna Niewiarowska
Zadania egzaminacyjne termin rozwiazania 20 czerwca 2008.

Co było na wykładzie?

Literatura
Klasyczną pozycja, dostępną w przekładzie polskim, jest
  Christos H. Papadimitriou, Złożoność obliczeniowa, WNT (Klasyka Informatyki), Warszawa 2002

Na stronie domowej Sanjeeva Arory
można znaleźć materiały do przygotowywanej przez niego (wspólnie z Boazem Barakiem) książki
Computational Complexity: A Modern Approach

Z kolei Oded Goldreich udostępnia na swojej stronie materiały do projektowanej książki 
Computational Complexity: A Conceptual Perspective

Wiele podstawowych informacji można znaleźć w materiałach do studiów internetowych

Moj wyklad z 2005 r.

Wyklady popularne 1, 2, 3.

Wyklad dla doktorantow 2002: Problemy teorii zlozonosci tematy zaliczeniowe.

Wyklad w semestrze letnim 2001: Problemy trudne obliczeniowo (zadania).