Seminarium magisterskie

LOGIKA, TEORIA OBLICZEŃ I KRYPTOGRAFIA

dr Stefan Dziembowski

dr hab. Damian Niwiński

dr hab. Jacek Pomykała

Tematyka seminarium

Wstepne propozycje tematow magisterskich 2005

Tematy prac magisterskich uczestnikow seminarium

Plan referatow w semestrze wiosennym 2005

Plan referatow w semestrze jesiennym 2004

Tematy seminarium w latach ubieglych

Propozycje tematow magisterskich 2002/2003 , 2000/2001

Konsultacje:

Damian Niwinski: srody, 16:00-18:00, p. 5750

Stefan Dziembowski: wtorki, godz. 10-12, p. 5730