Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka (semestr zimowy 2009/2010)
Studia dzienne i NSI

Zadanie zaliczeniowe

Rozwiazanie zadania 2 z pierwszego kolokwium

Autoryzowana kartka z notatkami na kolokwium

Skrypt ze statystyki

Kolokwium z ubiegłego roku i kolokwium poprawkowe.
Kolokwium tegoroczne i kolokwium poprawkowe.
Egzamin z ubiegłego roku i egzamin poprawkowy.
Egzamin i test tegoroczny.
Tegoroczny egzamin dla NSI i test .
Uwaga: w tym roku na egzaminie nie ma zadań ze statystyki, zamiast tego jest test na którym mogą się pojawić pytania teoretyczne.

Notatki do wykładu w ważniaku (dla NSI, ale także jako dodatkowe źródło dla studiów dziennych)

  1. Do wykładu 1 notatki z wykładu 3 i wykładu 4 z ważniaka (proszę nie przejmować się zbyt mocno elementami teorii miary, a skupić się na tym dlaczego definicja przestrzeni probabilistycznej jest taka jaka jest, no i na schemacie klasycznym)
  2. Do wykładu 2 notatki z wykładu 5 z ważniaka (na wykładzie 2 prawdopodobnie zrobimy prawdopodobieństwo warunkowe i zaczniemy niezależność)
  3. Na wykładzie niezależność (notatki jak w poprzednim wykładzie) i zaczniemy zmienne losowe (w ważniaku wykład 6)
  4. Wartość oczekiwana i wariancja w ważniaku w wykładzie 7 (fragmenty o rozkładach ciągłych, kwantylach i nierównościach należy na razie zignorować),
  5. Zmienne o rozkładzie ciągłym z wykładu 6 w ważniaku (patrz wyżej), informacje o rozkładzie wykładniczym w wykładzie 8, a o normalnym w wykładzie 9.

Zadania z ćwiczeń (sformatowane w HTML-u przez Mikołaja Rybińskiego, dziękuję!)

Wymagane do zaliczenia przedmiotu: