Algorytmy aproksymacyjne (semestr zimowy 2007/2008)

Egzamin ustny poprawkowy (wtorek 01.03.2008) - lista startowa


Pokoj 4180 (ew. 4310)

13:45 Tomek Weksej
14:15 Piotr Hofman
14:45 Piotr Mikulski
15:15 Aleksander Mielczarek
15:45 Bartlomiej Grzelewski
16:15 Adam Busch


Notatki

Skrypt na temat problemu Shortest Superstring
Więcej materiałów na stronie Łukasza.