Honorary ChairsAndrzej Ehrenfeucht (Boulder, Colorado)
Andrzej Grzegorczyk (Warsaw)

Jan Mycielski (Boulder, Colorado)
Czesław Ryll-Nardzewski (Wrocław)


Organizing  Committee

       Wiktor Marek
      Marcin Mostowski
      Ryszard Wójcicki
      Andrzej Skowron
      Zbigniew Suraj
     

   

Program Committee Members


Henryk Kotlarski
Michal Krynicki

Grzegorz Malinowski

Jacek Malinowski

Wiktor Marek

Grazyna Mirkowska

Marcin Mostowski

Roman Murawski

Ewa Orłowska

Leszek Pacholski

Andrzej Skowron
Marian Srebrny
Pawel Urzyczyn
Piotr Wojtylak
Ryszard Wójcicki