Mirosława Miłkowska, PhD


Instytut Informatyki UW
Banacha 2, 02-097 Warszawa, Poland
pokój #4370
tel: (+48-22) 55-44-437
fax: (+48-22) 55-44-400
e-mail: M.Milkowska@mimuw.edu.plZainteresowania naukowePublikacjeTłumaczeniaZajęcia dydaktyczne