Publikacje prac dyplomowych

  Prace magisterskie  

 Sergiusz Wesolowski, Oscylacje w stochastycznych modelach z opóźnieniem czasowym (2012). 

J. Miękisz and S. Wesołowski, Stochasticity and time delays in evolutionary games, 
Dynamic Games and Applications 1: 440-448 (2011)  pdf 

 Paulina Szymańska, Modelowanie procesu samoregulacji genu (2011). 

J. Miękisz and P. Szymańska, Gene expression in self-repressing system with multiple gene copies,
Bull. Math. Biol. 75: 317–330 (2013) pdf 

J. Miękisz and P. Szymańska, On spins and genes, Mathematica Applicanda 40(1): 15-25 (2012) pdf 

 Krzysztof Choromański, Analiza ewolucji grafów losowych ze złożoną strukturą wierzchołków 
             na przykładzie modelu Complex Preferential Attachment Scheme (2009). 

K. Choromański, M. Matuszak, J. Miękisz, 
Scale-free graph with preferential attachment and evolving internal vertex structure,
J. Stat. Phys. (2013). pdf 

 Michał Komorowski, Propagacja szumu w sieciach genetycznych (2006). 

M. Komorowski, J. Miękisz, and A. Kierzek, 
Translational repression contributes greater noise to gene expression than transcriptional repression, 
Biophysical Journal 96: 372-384 (2009) pdf  supporting materials  pdf 

 Jan Alboszta, Wpływ opóźnienia na stabilność równowag Nasha w pewnych modelach dynamiki populacyjnej (2003). 

J. Alboszta and J. Miękisz, Stability of evolutionarily stable strategies in discrete replicator dynamics with time delay
J. Theor. Biol. 231: 175-179 (2004)  pdf 

 Maciej Bukowski, Strategie ewolucyjnie stabilne i dynamika replikatorowa w grach wieloosobowych (2000). 

M. Bukowski, and J. Miękisz, Evolutionary and asymptotic stability in symmetric multi-player games, 
Int. J. Game Theory 33: 41-54 (2004)  pdf 

  Prace licencjackie  

D. Kamiński, J. Miękisz, and M. Zaborowski, Stochastic stability in three-player games, 
Bull. Math. Biol. 67: 1195-1205 (2005)  pdf