Prace magisterskie


Anna Przybyła, Dyskretne modele rezonansu stochastycznego (2012).

Blanka Piątek, Prawo 1/3 - analiza i modyfikacja modelu (2012).

Sergiusz Wesolowski, Oscylacje w stochastycznych modelach z opóźnieniem czasowym (2012). 

J. Miękisz and S. Wesołowski, Stochasticity and time delays in evolutionary games, 
Dynamic Games and Applications 1: 440-448 (2011)  pdf 

Paulina Szymańska, Modelowanie procesu samoregulacji genu (2011). 
II nagroda w konkursie PTM na na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki

J. Miękisz and P. Szymańska, Gene expression in self-repressing system with multiple gene copies,
Bull. Math. Biol. 75: 317–330 (2013) pdf 

J. Miękisz and P. Szymańska, On spins and genes, Mathematica Applicanda 40(1): 15-25 (2012) pdf 

Jakub Pękalski, Matematyczny model ścieżki regulatorowej NF-kB z dodatnim sprzężeniem zwrotnym (2011).
(współpromotor Tomasz Lipniacki)

Krzysztof Choromański, Analiza ewolucji grafów losowych ze złożoną strukturą wierzchołków na przykładzie modelu Complex Preferential Attachment Scheme (2009). 
II nagroda w konkursie PTM na na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki

K. Choromański, M. Matuszak, and J. Miękisz, 
Scale-free graph with preferential attachment and evolving internal vertex structure,
J. Stat. Phys. (2013) pdf 

Magdalena Romanowska, Optymalny moment realizacji inwestycji na rynku z duopolem (2009).

Wiktor Krasnodębski, Eliminacja strategii ściśle zdominowanych w grach ewolucyjnych (2008).

Michał Komorowski, Propagacja szumu w sieciach genetycznych (2006). 

M. Komorowski, J. Miękisz, and A. Kierzek, 
Translational repression contributes greater noise to gene expression than transcriptional repression, 
Biophysical Journal 96: 372-384 (2009) pdf  supporting materials  pdf 

Zofia Barańczuk, Stochastyczne modele autoregulacji w sieciach genetycznych (2006). 

Małgorzata Pilot, Stochastyczna stabilność w dymanicznych modelach gry "Dylemat Więźnia" (2004).

Jan Alboszta, Wpływ opóźnienia na stabilność równowag Nasha w pewnych modelach dynamiki populacyjnej (2003).

J. Alboszta and J. Miękisz, Stability of evolutionarily stable strategies in discrete replicator dynamics with time delay
J. Theor. Biol. 231: 175-179 (2004)  pdf 

Magdalena Murawska, Stochastyczna i różniczkowa stabilność w modelach aspiracji i imitacji (2003).

Maciej Bukowski, Strategie ewolucyjnie stabilne i dynamika replikatorowa w grach wieloosobowych (2000).

M. Bukowski and J. Miękisz, Evolutionary and asymptotic stability in symmetric multi-player games, 
Int. J. Game Theory 33: 41-54 (2004)  pdf 

Ewa Sochacka, Stany stochastycznie stabilne w pewnych adaptacyjnych grach trójosobowych (2000).

Krzysztof Derkacz, Badanie stanów podstawowych w modelach gazów sieciowych (2000).

Marek Czajkowski, Strategie dominujące ze względu na ryzyko w trójosobowych grach stochastycznych (2000).