Algebra liniowa, WNE, semestr zimowy 2015/2016

Konsultacje:

Zapraszam do umawiania się mailem, konsultacje odbywają się w pokoju 4460 na wydziale MIMUW (Banacha 2).

Mogę też umówić się na WNE, wtedy może być trudniej z pokojem, ale pewnie się znajdzie, np. pokój 207.


Linki:
Strona ze slajdami z wykładów
Zbiór zadań
Zadania z trzecich ćwiczeń
Konkretne zasady zaliczania:

Zaliczenie ćwiczeń jest za obecność.

Ocena jest wystawiana na podstawie 100 punktów, przy czym 80 jest za egzamin, a 20 za ćwiczenia. Te 20 punktów rozbija się na 12 + 5 + 3, gdzie 12 jest za kolokwia (za każde po 4), 5 za czwartkowe kartkówki z definicji i twierdzeń z wykładu, a 3 za "aktywność" (czyli za przychodzenie do tablicy i ewentualnie jakieś zadania spisane na kartkach, które później ogłoszę).


Terminy: