Welcome to the homepage of Maciej Gałązka!

I'm a PhD student at MIMUW. I can be found at

Room 1600
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
POLAND

email: mgalazka at mimuw.edu.pl

Publications and preprints:

Stuff:

Curriculum vitae
Stare kolokwia z algebry liniowej
Master thesis
Phd thesis
On the bihomogeneous rank of x^3yu^3v
Miniworkshop Tensor Days