Welcome to the homepage of Maciej Gałązka!

I'm a PhD student at MIMUW. I can be found at

Room 1600
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
POLAND

email: mgalazka at mimuw.edu.pl

Teaching and stuff:

Algebra liniowa na WNE, semestr zimowy 2016/2017
Algebra liniowa na WNE, semestr zimowy 2015/2016
Analiza II na WNE, semestr letni 2015
Master thesis
Notes to Stanisław Betley's course Homological Algebra