Programowanie współbieżne

II rok informatyki studiów dziennych

semestr zimowy roku akademickiego 2016/2017


Na tej stronie znajdziesz informacje i materiały dotyczące wykładu z Programowania współbieżnego dla II roku informatyki studiów dziennych na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego .

AktualnościNotatki z wykładów

Materiały do wykładu podlegają ciągłym zmianom i uaktualnieniom!

Uwaga: Poniższy harmonogram jest jedynie orientacyjny. Zarówno kolejność wykładów, jak i ich treść może ulec zmianie. Notatki będš pojawiać się sukcesywnie.

Początek


Notatki z ćwiczeń

Tu znajdziesz rozwiązania zadań z ćwiczeń wraz z ich omówieniem. Będą one udostępniane stopniowo zawsze po zajęciach ostatniej grupy ćwiczeniowej.

Początek


Zasady zaliczania przedmiotu

Laboratorium

W ciągu semestru trzeba będzie oddać 3 zadania zaliczeniowe. Każde zadanie będzie punktowane w skali od 0 do 10pkt. Dodatkowo można będzie uzyskać 10 pkt za aktywność, przy czym maksymalna możliwa łączna liczba punktów z laboratorium to 30. Aby zaliczyc przedmiot trzeba zdobyc co najmniej 16 punktow, przy czym co najmniej 12 punktow trzeba uzyskac za zadania.

Ćwiczenia

W ciągu semestru odbędzie się wspólne dla wszystkich kolokwium, które będzie dotyczyć programowania współbieżnego w modelu scentralizowanym. Będą dwa zadania punktowane od 0 do 10pkt.

Na kolokwium wolno korzystać z notatek.

Egzamin

Na egzaminie będzie można uzyskać 30pkt. Do egzaminu w pierwszym terminie są dopuszczeni studenci, którzy zdobyli zaliczenie laboratorium - niezaleznie od wyniku kolokwium. Egzamin bedzie obejmowac czesc programistyczna (20 pkt) z materialu realizowanego po kolokwium i czesc teoretyczna (10 pkt) z calosci materialu. Ocena w I terminie jest wystawiana w zaleznosci od sumy punktow za egzamin, kolokwium i laboratorium.

Na egzaminie poprawkowym obowiazuje material z calego semestru i mozna za niego zdobyc 40 punktow. Ocena w II terminie jest wystawiana na podstawie sumy punktow za laboratorium i egzamin poprawkowy .