Systemy wbudowane i sieci sensorowe

Prace magisterskie

Poniższa lista zawiera większość prac magisterskich napisanych przez uczestników seminarium oraz wybrane prace, które ocierają się o tematykę seminarium, a zostały napisane w ramach innego seminarium (np. Bezpieczeństwo Systemów Komputerowych i Kryptografia) lub wieczorowych Magisterskich Studiów Uzupełniających z Informatyki.

2008

Jarosław Rojecki, Biblum – biblioteka Bluetooth na urządzenia mobilne, Biblum—the Bluetooth library for mobile devices (MP)

2009

Marcin Mankiewicz, NOOSE – System zarządzania urządzeniami sieciowymi, NOOSE—Management tool for network devices (MP)

2010

Jakub Herczyński, Bezpieczneczne głosowanie przez Internet, Secure voting over the Internet (MP)

Grzegorz Jaśkiewicz, Rozszerzenie zabezpieczeń .NET na kod niezarządzany, Extending .NET security to unmanaged code (MP)

Krzysztof Kotuła, Implementacja systemu operacyjnego PicOS dla architektury ARM7, Implementation of PicOS operating system for ARM7 architecture (ME)

Paweł Malinowski, Programowanie urządzeń mobilnych pracujących pod kontrolą systemu operacyjnego Google Android, Programming of Mobile Devices under Google Android operating system (MP)

2011

Daniel Hans, Tworzenie bezpiecznego kodu w projektach Open Source, Secure code development in open source projects, (MP)

Michał Jurek, Aplikacja wspomagająca prowadzenie szkoły językowej, Application supporting language school management (MP)

Karol Kurach, Krzysztof Pawłowski, BitBeef – autonomiczny klient BitTorrenta, BitBeef—autonomus BitTorrent client (MP)

Michał Orlik, Zdalne sterowanie aplikacjami za pomocą Bluetooth, Remote application control using Bluetooth (MP)

Krzysztof Stefański, Wykrywanie zagrożeń skrośnym atakiem skryptowym w kodzie źródłowym, Detecting vulnerabilities to cross-site scripting attacks in source code (MP)

Bartosz Szreder, Środowisko do przeprowadzania i zabezpieczania zawodów programistycznych, An environment for conducting and securing programming contests (MP)

Artur Szymański, Symulacja wybranych układów scalonych w środowisku VMLab, Simulation of selected integrated circuits in VMLab environment (ME)

Joanna Tustanowska, Bezprzewodowa aktualizacja oprogramowania systemów wbudowanych, Wireless firmware update of embedded systems (MP)

Witold Walkiewicz, System namierzania i powiadamiania o kradzieży pojazdów, Vehicle tracking and theft notification system (MP)

Bartłomiej Wołowiec, Sterowanie położeniem aparatu w fotogrametrii lotniczej, Controlling camera position in photogrammetry (ME)

2012

Krzysztof Bałażyk, Uniwersalny programowalny kartrydż dla konsoli gier NES, An universal programmable cartridge for the NES game console (MP)

Michał Chrząstowski-Wachtel, Rozproszony serwis do obsługi krótkich wiadomości tekstowych, Distributed SMS handling service (MP)

Paweł Janic, Kompilator ROP, ROP compiler (MP)

Wojciech Łowiec, Zapobieganie wyciekom informacji w dwuosobowych sieciowych grach komputerowych, Preventing information exposure in two player network computer games (MP)

Marek Marczykowski, Omijanie filtrów sieciowych – praktryczne ataki i zapobieganie, Bypassing firewalls—practical attacks and prevention (MP)

2013

Jan Burka, Programowa realizacja organów Hammonda na architekturze ARM, Software implementation of Hammond organ on ARM architecture (MP)

Sebastian Chojniak, Wyświetlanie i konwersja fontów na mikrokontrolery, Displaying and font conversion for microcontrollers (MP)

Marcel Kołodziejczyk, Luki w bezpieczeństwie systemu operacyjnego Android, Vulnerabilities in Android operating system (MP)

Maciej Łopatka, Funkcyjny system operacyjny na architekturę ARM, Functional operating system for ARM architecture (MP)

Piotr Nowojski, System zarządzania zadaniami w chmurze obliczeniowej, Task management system for cloud computing (MP)

Maciej Weksej, Przystosowanie skanera rolkowego do skanowania dokumentów dowolnej długości, Adapting a roll scanner to scan documents of any length (MP)

Łukasz Zubkowicz, Implementacja protokołu 1-wire dla mikrokontrolera STM32, An implementation of the 1-wire protocol for the STM32 microcontroller (MP)

2014

Marcin Chromik, Szukanie błędów w oprogramowaniu techniką testowania rozmytego, Finding bugs in software by fuzzy testing (MP)

Michał Czerski, Platforma sprzętowa i programowa do komunikacji w sieciach LTE oparta o architekturę ARM Hardware and software platform for communication in LTE networks based on ARM architecture (MP)

Paweł Gębal, Botnet – analiza zjawiska, Botnet—an analysis of the phenomenon (MP)

Karol Polok, Implementacja sterownika pamięci flash dla kart SD, Flash memory driver implementation dedicated for SD cards (MP)

Marek Siemdaj, Projekt i implementacja menedżera kluczy do programu True Crypt, Design and implementation of a key manager for True Crypt (MP)

Katarzyna Baranowska, Przystosowanie 32-bitowych mikrokontrolerów do wyzwań sieci sensorowych następnej generacji, Adapting 32-bit MCUs for Next-Generation Wireless Sensor Networks (KI)

Grzegorz Kołakowski, Michał Szczepaniak, Efektywne wsparcie dla dużych baz kodu NesC, Effective support for large NesC code bases (KI)

2015

Michał Olech, Implementacja wielozadaniowości dla architektury ARM Cortex-M4, Multitasking implementation for ARM Cortex-M4 architecture (MP)

Marek Paleski, Standard RFID – protokoły, aplikacje, bezpieczeństwo, RFID standard—protocols, applications, security (MP)

Paweł Stawicki, Wyznaczanie pozycji oraz orientacji w przestrzeni za pomocą ultradźwięków, Determining position and orientation in space using ultrasound (MP)

Paweł Żuk, Serwer dźwięku na bazie układu FPGA, Sound server based on FPGA (MP)

Krzysztof Kosiński, Operacje mnogościowe na ścieżkach SVG, Set operations on SVG paths (PK)

Maria Rekowska, Rozwój interpretera i narzędzi modelowania dla języka 4QL, Development of an interpreter and modeling tools for the 4QL language (AS)

2016

Maciej Dudek, Wady i słabości systemów wykrywania włamań, Exploiting weaknesses in intrusion detection systems (MP)

2017

Konrad Księski, Mikrolokalizacja urządzeń mobilnych przy użyciu sensorów pola magnetycznego, Microlocalisation of mobile devices using magnetic field sensors (MP)

Marcin Kościelnicki, Półautomatyczny dekompilator mikrokodu kart graficznych, A semiautomatic decompiler of graphics card microcode (MP)

Karolina Pawlikowska, Uniwersalny interfejs do symulowania zmysłów, Universal Sense Simulation Interface (MP)

2018

Piotr Skweres, Techniki steganograficzne w wymianie informacji z użyciem komunikatorów internetowych, Steganographic Techniques in Communication via Instant Messaging (MP)

Hubert Tarasiuk, Mikroprocesorowy sterownik pomp centralnego ogrzewania, Microprocessor-based controller for central-heating pumps (MP)

Arkadiusz Wróbel, Analiza bezpieczeństwa stosu IwIP, Security analysis of IwIP stack (MP)

2019

Jacek Maksymowicz, Zabezpieczenia w systemach zdalnego sterowania radiowego, Security in radio frequency remote control systems (MP)

Opiekunowie prac magisterskich

(ME) – Marcin Engel
(MP) – Marcin Peczarski