Marcin Peczarski, Mikrokontrolery STM32 w sieci Ethernet w przykładach, Wydawnictwo BTC, Legionowo 2011
Spis treści
Przedmowa
Archiwum z przykładami, wersja 1.02 (lwIP 1.3.2)
Archiwum z przykładami, wersja 1.04 (lwIP 1.4.1)
Wybrane przykłady dostosowane do STM32F107 i STM32F207, wersja 1.51 (lwIP 1.4.1)
Errata


Marcin Peczarski, USB dla niewtajemniczonych w przykładach na mikrokontrolery STM32, Wydawnictwo BTC, Legionowo 2013
Spis treści
Przedmowa
Archiwum z przykładami, wersja 1.00
Archiwum z przykładami, wersja 1.01
Archiwum z przykładami, wersja 1.02 rc1
Errata


ostatnia modyfikacja: 07.01.2014