English version
Kliknij - pomóż nakarmić dzieciTwierdzenia matematyczne uważane są za prawdziwe, albowiem w niczyim interesie nie leży, by uważać je za fałszywe.

Monteskiusz


Dr hab. Leszek Marcinkowski, prof. UW

Instytut Matematyki Stosowanej i Mechaniki,
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki,
Uniwersytet Warszawski,
ul. Banacha 2,
02-097 Warszawa.
Tel: (+48 22) 55 44 501
Fax: (+48 22) 55 44 300
Pokój:5010
Link do mapki. Budynek oznaczony jako niebieska tarcza z dużym S
Wygląd z satelity (google maps) - wydział mieści się w części budynku, która leży wzdłuż ulicy Pasteure'a.
Tu w większej skali.

Konsultacje

Badania naukowe

Zainteresowania: Linki:
Dziś jest