Za chwilę nastąpi przekierowanie na oficjalną strone Dr Leszka Marcinkowskiego

In a moment the official www page of dr Leszek Marcinkowski (Polish version) will be downloaded


Jeśli strona się nie załaduje po dłuższej chwili proszę kliknąć na:
//www.mimuw.edu.pl/~lmarcin/lmarcin_pl.html


English version
Follow this link:
//www.mimuw.edu.pl/~lmarcin/lmarcin.html