Matematyka Obliczeniowa 2018/2019

wyklad: sroda 12:15-13:45, s.4420

konsultacje: piatek 14:30-16:00, p.4710
      Kryteria zaliczenia przedmiotu      Materialy pomocnicze:

      Terminy: