PROF. DR HAB. LESZEK PLASKOTA

Instytut Matematyki Stosowanej i Mechaniki
Wydzial Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Uniersytet Warszawski
ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa

tel.: +48 22 55 44 471
e-mail: leszekp@mimuw.edu.plMoje zainteresowania naukowe obejmuja analize numeryczna i zlozonosc obliczeniowa zadan ciaglych.
Badania prowadzone sa glownie w ramach teorii analitycznej zlozonosci obliczeniowej (information-based complexity).


Publikacje

>>ENGLISH VERSION<<