Praktyki zawodowe

Drukuj

Zasady odbywania i zaliczania praktyk zawodowych na kierunkach informatyka i bioinformatyka reguluje odpowiednia uchwała Rady Wydziału MIM. Regulamin, będący załącznikiem do tej uchwały oraz inne przydatne dokumenty znajdują się na stronie www Wydziału. Osoby zainteresowane zaliczeniem praktyk powinny się z nimi zapoznać.  Warto też przeczytać niniejszy tekst - zawiera on odpowiedzi na wiele typowych pytań.

 

 

Forma odbywania praktyk na podstawie porozumienia między UW i pracodawcą jest tylko jedną z wielu możliwych.

Na podstawie dotychczasowych doświadczeń można stwierdzić, że większość zainteresowanych wybiera możliwość zaliczenia praktyki na podstawie jakiejś formy zatrudnienia: umowy o pracę, o dzieło albo zlecenia.  Znacznie mniej osób zalicza praktykę na podstawie własnej działalności gospodarczej albo w trybie porozumienia miedzy UW a instytucją, w której praktyka ma się odbyć.

Poniżej znajduje się kilka wskazówek, które mogą pomóc osobom chcącym zaliczyć praktykę.