Myśli

Słowa prawdziwe nie są piękne, piękne słowa nie są prawdziwe.
Lao Tsy

Prowadzone zajęcia