Myśli

Nieszczęście tego świata polega na tym, że głupcy są pewni siebie a mędrcy pełni wątpliwości.
Bertrand Russel

Praktyki zawodowe

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Zasady odbywania i zaliczania praktyk zawodowych na kierunkach informatyka i bioinformatyka reguluje odpowiednia uchwała Rady Wydziału MIM. Regulamin, będący załącznikiem do tej uchwały oraz inne przydatne dokumenty znajdują się na stronie www Wydziału. Osoby zainteresowane zaliczeniem praktyk powinny się z nimi zapoznać.  Warto też przeczytać niniejszy tekst - zawiera on odpowiedzi na wiele typowych pytań.

 

 

Forma odbywania praktyk na podstawie porozumienia między UW i pracodawcą jest tylko jedną z wielu możliwych.

Na podstawie dotychczasowych doświadczeń można stwierdzić, że większość zainteresowanych wybiera możliwość zaliczenia praktyki na podstawie jakiejś formy zatrudnienia: umowy o pracę, o dzieło albo zlecenia.  Znacznie mniej osób zalicza praktykę na podstawie własnej działalności gospodarczej albo w trybie porozumienia miedzy UW a instytucją, w której praktyka ma się odbyć.

Poniżej znajduje się kilka wskazówek, które mogą pomóc osobom chcącym zaliczyć praktykę.

  • Zaliczenie praktyki wymaga zgłoszenia się do pełnomocnika, najlepiej osobiście, z odpowiednimi dokumentami w wersji papierowej.
  • Formalności związane z zawieraniem porozumienia w sprawie praktyk należy załatwiać przed rozpoczęciem praktyki. Pierwszym krokiem jest sporządzenie ramowego programu praktyki, który musi być zaakceptowany przez pełnomocnika. Zgłaszając się do pełnomocnika warto mieć dwa egzemplarze planu (ewentualnie oryginał i kopię).
  • We wszystkich przypadkach, poza przypadkiem porozumienia, należy do dokumentów dołączyć wypełniony formularz ,,Wniosek o zaliczenie praktyki na podstawie ..." pobrany ze strony Wydziału.
  • W przypadku umowy o pracę, jeśli z jej treści nie wynika bezpośrednio, jaki charakter ma praca, należy dołączyć dowolny dokument wystawiony przez pracodawcę, z którego będzie wynikać, że zainteresowany wykonuje pracę w zawodzie informatyka.
  • W przypadku umowy o dzieło albo umowy zlecenia, należy dostarczyć nie tylko kopię umowy ale również dokument, z którego będzie wynikało, że zainteresowany z umowy się wywiązał.
  • W przypadku własnej działalności gospodarczej, poza wpisem do ewidencji, należy dostarczyć jakieś dokumenty świadczące o tym, że firma faktycznie działa, i że realizuje projekty o charakterze informatycznym.
  • We wszystkich przypadkach, z przedstawionych dokumentów powinno wynikać,  że spełnione zostało kryterium mówiące, że praktyka ma trwać przez określony odcinek czasu albo określoną liczbę godzin.