principal investigator

Krzysztof Rządca
Institute of Informatics
University of Warsaw
Banacha 2
02-097 Warszawa
Poland

email:mimuw email
or: gmail email
phone: (+48) 22 55 44 428
room: 4280

invoice data

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
NIP 525-001-12-66
REGON 000001258

grant details

Sonata grant no. UMO-2012/07/D/ST6/02440