Programowanie obiektowe
semestr letni 2008/2009, grupa nr 7

Ćwiczenia: środy 12.00-13.30, sala 3240
Laboratorium: środy 14.15-15.45, sala 2043

Linki

Środowisko programistyczne

 1. Ściągamy i instalujemy Java SE Development Kit (JDK) (uwaga: nie mylić z Java Runtime Environment). Warto ściągnąć także dokumentację, szczególnie jeśli planujemy pracować offline.
 2. Ściągamy i instalujemy najnowszą wersję Eclipse'a. Wystarczy Eclipse IDE for Java Developers.
 3. Konfigurujemy Eclipse'a:
  • Z menu wybieramy Window > Preferences...
  • W zakładce Java > Installed JREs sprawdzamy, że została znaleziona właściwa wersja JRE. Powinna to być wersja zainstalowana w punkcie 1. W laboratorium ten krok prawdopodobnie nie jest potrzebny.
  • W zakładce General > Workspace zaznaczamy opcję Build automatically.
  • W zakładce Java > Build Path sprawdzamy, że opcja Source and output folder ma wybraną wartość Project.
  • W zakładce Java > Editor sprawdzamy, że zaznaczona jest opcja Report problems as you type.
  • W zakładce Java > Compiler w polu Compiler compliance level wybieramy 6.0.
  • Zatwierdzamy zmiany klikając OK.
 4. Warto w Eclipse'ie podpiąć źródła Javy. W laboratorium źródła znajdują się w pliku /usr/src/java-sun-sources/src.zip. W innych miejscach źródeł należy szukać w katalogu, w którym zainstalowane jest JDK.

Zadania zaliczeniowe

Zajęcia

Tydzień 1 (18.02.2009)
Ćwiczenia: model dziedziny dla gry w Monopol, model dziedziny dla systemu kasowego
Laboratorium: wstęp do Javy

Tydzień 2 (25.02.2009)
Ćwiczenia: abstrakcyjne typy danych: stos, kolejka, graf
Laboratorium: zapoznanie się z Eclipse'em

Tydzień 3 (4.03.2009)
Ćwiczenia: powtórzenie z nieobiektowej Javy
Laboratorium: Visual Paradigm. Informacje o wydziałowej licencji. W laboratorium klucze są w katalogu /opt/VP_Suite3.4 . Zadania: model dziedziny dla gry w Monopol i zadania o Bilbie.

Tydzień 4 (11.03.2009)
Ćwiczenia: Klasy.
Laboratorium: Klasy i pakiety. Zadania.

Tydzień 5 (18.03.2009)
Ćwiczenia: Uzupełnienie informacji o klasach. Duże liczby.
Laboratorium: Wielomiany: konstruktory, dodawanie, odejmowanie, mnożenie, (ładne) wypisywanie.

Tydzień 6 (25.03.2009)
Ćwiczenia: Wyrażenia cz. 1.
Laboratorium: Dziedziczenie. Zadanie.

Tydzień 7 (1.04.2009)
Ćwiczenia: Wyrażenia cz. 2.
Laboratorium: Interfejsy i wyjątki. Stos z wyjątkami oraz wyrażenia w ONP.

Tydzień 8 (8.04.2009)
Ćwiczenia: Bezszachy (klasówka z roku 2007/2008).
Laboratorium: Wyjątki według wazniaka: część 1 i część 2.

Tydzień 9 (22.04.2009)
Ćwiczenia: Wybory (klasówka z roku 2007/2008 według starego programu).
Laboratorium: Walidator URI. Pliki: src.zip.

Tydzień 10 (29.04.2009)
Ćwiczenia: Typy uogólnione. Kolejka, drzewa BST, sortowanie.
Laboratorium: Lista + zadanie o tramwajach.

Tydzień 11 (6.05.2009)
Ćwiczenia: Listy. Tasowanie kart, iterator po liczbach pierwszych.
Laboratorium: Własna implementacja listy z iteratorem. Wymagania minimalne: dodawanie, usuwanie, rozmiar, test niepustości, iterowanie przy pomocy pętli foreach. Zadania do wyboru: implementacja interfejsu List, porównanie wydajności różnych implementacji list, implementacja prostego grep-a.

Tydzień 12 (13.05.2009)
Ćwiczenia: Kolekcje. Książka telefoniczna, grafy.
Laboratorium: Kolekcje. Zadania.

Tydzień 13 (20.05.2009)
Ćwiczenia: Grafy cd. Grajek (egzamin poprawkowy z roku 2007/2008 według starego programu).
Laboratorium: Strumienie. Zadania. Generatory.

Tydzień 14 (27.05.2009)
Ćwiczenia: System finansowy (egzamin z roku 2007/2008).
Laboratorium: Serializacja (pliki: src.zip). Dodatkowe zadania ze strumieni.

Tydzień 15 (3.06.2009)
Ćwiczenia: Gra Metanorms (egzamin poprawkowy z roku 2007/2008).
Laboratorium: Javadoc i tworzenie wykonywalnych plików jar (narzędzia jar, jarsigner, keytool). Zadania. Pliki: Hello1.jar, Hello2.jar, Hello3.jar.