Miroslaw E. Kowaluk

Member of the Algorithm Analysis Group


Address:
Instytut Informatyki
Wydzial Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Uniwersytet Warszawski
ul.Banacha 2
02-097,
Warszawa
Poland
Phones:
Office: +(48-22)-55-44-431
Sekretariat: +(48-22)-55-44-484, +(48-22)-55-44-485
Fax: +(48-22)-55-44-400
E-mail: kowaluk@mimuw.edu.pl
Geometria Obliczeniowa 2018-2019


Geometria Obrazu 2018


Seminarium IZI 2018/2019

EWCG"02