AUG -- Automaty i gramatyki (PJWSTK)

Zajęcia

Zobacz materiały do zajęć:

Programy zaliczeniowe

Zobacz tutaj.

O zaliczaniu i ocenach

Aby zaliczyć ćwiczenia należy (a) mieć zaliczone kolokwium (b) zaliczyć projekt. Tylko mając zaliczone ćwiczenia można pisać egzamin w I terminie. Podstawą do oceny z ćwiczeń jest ocena z kolokwium. Dobrze napisany ciekawy projekt podwyższa ocenę ćwiczeń (maksymalnie o 1).

Na podstawie ocen z ćwiczeń Marcin Kubica zaproponuje niektórym osobom zwolnienie z egzaminu. Na pewno wiadomo, że zwolnione będą osoby, które z ćwiczeń mają co najmnie 4, i jeśli zdecydują się na nie pisanie egzaminu, dostaną ocenę taką jak z ćwiczeń LUB NIŻSZĄ o 0,5.

Programy będę odbierał na ostatnich zajęciach. Ustalam także dodatkowy termin, we wtorek, 30 stycznia o 17.00 (w pokoju 4310, Wydział MIM UW, ul. Banacha 2 -- dostępny będzie komputer z bisonem, flexem, gcc/g++ w środowisku linuxowym. W przypadku korzystania z innego środowiska/kompilatora należy przyjść z własnym sprzętem.). Programy oddawane na zajęciach będą lepiej oceniane.

Kolokwium

Wyniki kolokwium

Kilka zadań przygotowujących przed kolokwium: [PDF].
Oczywiście nie ma żadnej gwarancji, że zadania na kolokwium będą choć trochę podobne do poniższych (albo podobnie trudne). Przypominam, że na kolokwium nie można korzystać z notatek, książek ani innych źródeł wiedzy poza własną głową.


.