XXV Krajowa Konferencja Zastosowań
Matematyki w Biologii i Medycynie
16 - 20 września 2019, Jadwisin koło Warszawy

Program XXIV KKZMBM

Wstępny program XXV Krajowej Konferencji Zastosowań Matematyki w Biologii i Medycynie (Jadwisin 16-20 września 2019