XXV Krajowa Konferencja Zastosowań
Matematyki w Biologii i Medycynie
16 - 20 września 2019, Jadwisin koło Warszawy

Komitet naukowy

Krajowej Konferencji Zastosowań Matematyki w Biologii i Medycynie