XXVI Krajowa Konferencja Zastosowań
Matematyki w Biologii i Medycynie
22 - 26 września 2020, Iwonicz

Komitet naukowy

Krajowej Konferencji Zastosowań Matematyki w Biologii i Medycynie