XXV Krajowa Konferencja Zastosowań
Matematyki w Biologii i Medycynie
16 - 20 września 2019, Jadwisin koło Warszawy
 Informacje dla referujących na Krajowej Konferencji Zastosowań Matematyki w Biologii i Medycynie

Szkoła Letnia
Zastosowań Matematyki w Biologii i Medycynie

W trakcie XXV Krajowej Konferencji Zastosowań Matematyki w Biologii i Medycynie (16–20 września 2019) w Jadwisinie koło Warszawy odbędzie się Szkoła Letnia Krajowej Konferencji Zastosowań Matematyki w Biologii i Medycynie. Szkoła jest przeznaczona dla doktorantów i studentów zainteresowanych zastosowaniami matematyki w biologii i medycynie.

Uczestnicy Szkoły będą mieli możliwość wysłuchania referatów dotyczących bieżących badań oraz wykładów dotyczących wykorzystania matematyki do opisu zjawisk medycznych i biologicznych. W trakcie Szkoły Uczestnicy wygłoszą krótką, 15 minutową prezentację na wybrany przez siebie (i zaakceptowany przez Organizatorów) temat. W trakcie szkoły planujemy także dwa wykłady, które wygłoszą:

  • Agnieszka Batłomiejczyk (Politechnika Gdańska) O modelach ekspresji genów i twierdzeniu Tichonowa.
  • Jarosław Śmieja (Politechnika Śląska) Sterowanie optymalne (i nie tylko) w biologii i medycynie.

Chętnych do udziału prosimy o zgłaszanie się do 8 września 2019 na adres kkzmbm@mimuw.edu.pl przesyłając krótkie streszczenie proponowanego wystąpienia. O zakwalifikowaniu poinformujemy Państwa mailowo.

Studenci Wydziału Matematyki, Infromatyki i Mechaniki UW mogą uzyskać pokrycie kosztów udziału w szkole i dojazdu.

Opłata za Szkołę Letnią

Opłata za Szkołę wynosi 900 zł.

Opłata obejmuje koszt uczestnictwa w Szkole i XXV KKZMBM (w tym przerwy kawowe), zakwaterowanie w pokoju dwu lub trzyosobowym (4 noclegi) i całkowite wyżywienie od kolacji w poniedziałek 16 września do obiadu w piątek 20 września oraz materiały konferencyjne.

Opłatę należy wykonać przelewem na konto Polskiego Towarzystwa Kobiet w Matematyce w terminie do 10 września 2019r.

Idea Bank SA, nr. 19 1950 0001 2006 4689 1891 0002

Tytułem: XXVKKZMBM+nazwisko(a) uczestnika(ów)