XXV Krajowa Konferencja Zastosowań
Matematyki w Biologii i Medycynie
16 - 20 września 2019, Jadwisin koło Warszawy
Plakat konferencyjny

Plakat konferencyjny
XXV Krajowej Konferencji Zastosowań Matematyki w Biologii i Medycynie (Jadwisin koło Warszawy, 16-20 września 2019)