XXV Krajowa Konferencja Zastosowań
Matematyki w Biologii i Medycynie
16 - 20 września 2019, Jadwisin koło Warszawy

Elektroniczny formularz zgłoszeniowy:

Dane personalne:

Adres służbowy:

Numer NIP do faktury:

Regulamin:

Nocleg:

Wyżywienie:

Referat


Jeżeli w przeciągu tygodnia od czasu wypełnienia tego formularza nie otrzyma Pan/Pani od nas potwierdzenia dotarcia zgłoszenia, to znaczy że zaginęło ono gdzieś w sieci.
W takim wypadku prosimy o przesłanie na nasz adres: kkzmbm@mimuw.edu.pl maila zawierającego wszystkie wyszczególnione w powyższym formularzu informacje.