Punktacja z ćwiczeń
Proponowana liczbę punktów znajdą Państwo tutaj. W kolumnach PD, K, A znajdują się sumy punktów z prac domowych (po ewentualnym przeskalowaniu jeśli ktoś nie oddał pracy domowej 3), punkty z kartkówek (bez najgorszej) oraz punkty z aktywności.

W poniedziałek 10 listopada nie ma ćwiczeń oraz konsultacji . Dodatkowe konsultacje: piątek 14 listopada godz. 14:30-16:00.

Konsultacje: poniedziałki 16-17:30, p.5040 wydział MIMUW.

Zasady zaliczania ćwiczeń:
Na ćwiczeniach będzie możliwość zdobycia od 0 do 30 punktów. Punkty można zdobywać na 3 sposoby:
 1. Pisemne serie prac domowych: 0-10 pkt Będą 4 serie prac domowych zadawanych z tygodniowym wyprzedzeniem. Zadania będą umieszczane na stronie internetowej, a także będą rozdawane podczas zajęć. Mają Państwo obowiązek rozumieć oddawane zadania i być w stanie zreferować je przy tablicy. Nieumiejętność zreferowania swojego zadania przy tablicy bedzie oznaczała kasację pracy domowej, a także odjęcie 5 punktów od ostatecznego wyniku.
 2. Kartkówki: 0-15 pkt Będą 4 ZAPOWIEDZIANE kartkówki, każda oceniana od 0 do 5 punktów. Do ostatecznego wyniku będą liczyły się 3 najlepsze kartkówki.
 3. Aktywność: 0-5 pkt.
Ćwiczenia są obowiązkowe. Osoba, której zdarzy się nie przyjść na ćwiczenia 5 razy, musi liczyć się z niezaliczeniem ćwiczeń i niedopuszczeniem do egzaminu.

Kartkówki
 1. Kartkówka 1 (20.X.2014)
 2. Kartkówka 2
 3. Kartkówka 3 (19.I.2015)

Prace domowe
 1. Praca domowa 1: zadanie 8 oraz zadanie 20 stąd. W zadaniu 8 należy policzyć też sinus kąta między płaszczyzną ABC i osią OX. Termin oddania zadań: 17 listopada 2014.
 2. Praca domowa 2: zadania 9-38, 42, 43 stąd. Termin oddania zadań: 16 grudnia 2014. Zadań oddanych po ćwiczeniach 16 grudnia nie będę przyjmowała.
 3. Praca domowa 3: zadanie 7.6 podpunkt u stąd. Termin oddania zadań: 20 stycznia 2015. Zadań oddanych po ćwiczeniach tego dnia nie będę przyjmowała. zadanie 7.6 podpunkt r, zadanie należy oddać do 22 stycznia 2015, po ćwiczeniach 20 stycznia można je wrzucić do koperty na drzwiach pokoju 5040 na wydziale MIM.
 4. Praca domowa 4:
  • Obliczyć wielomian Taylora 5-go stopnia funkcji tangens w punkcie 0.
  • Oliczyć granicę z zadania 7.43 stąd.
  Termin oddania zadań - poniedziałek 26 stycznia.
Przydatne linki:
Strona wykładowcy