Wybrane publikacje i opracowania

Książka (stanowiąca pracę habilitacyjną)

Janusz Stanisław Bień
Koncepcja słownikowej informacji morfologicznej i jej komputerowej weryfikacji1
Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego t. 383.
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Warszawa, 1991
ISBN 83-230-0390-4
jest wyczerpana. Planowane jest udostępnienie w Internecie wersji elektronicznej.

Niepublikowana rozprawa

Janusz Stanisław Bień
Wielośrodowiskowy model języka naturalnego
Praca doktorska wykonana pod kierunkiem
doc. dr. hab. Stanisława Waligórskiego
Warszawa 1977
jest obecnie udostępniona w formacie DjVu. Plik ma rozmiar około 5 MB i znajduje się tutaj, do jego przeglądania niezbędne jest odpowiednie rozszerzenie przeglądarki lub samodzielny program. Za wskanowanie maszynopisu rozprawy bardzo dziękuję Tadeuszowi Piotrowskiemu.

INNE WYBRANE PUBLIKACJE:

Janusz S. Bień 2008-10-20