Przebieg pracy zawodowej

Podstawowe miejsce pracy:
UNIWERSYTET WARSZAWSKI
Dodatkowe miejsce pracy (1993-1997):
Redakcja Słowników Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, specjalista ds. informatyzacji, pół etatu od 1.12.1993 do 31.12.1997.

Janusz S. Bień 2008-10-20