Prace magisterskie

 1. Bożena Błażejczyk, Modyfikacja systemu COCOA, Instytut Informatyki UW 1977.
 2. Małgorzata Tiuryn, Analiza systemu COCOA, Instytut Informatyki UW, 19783.
 3. Leszek Krupiński, Implementacja systemu HASŁO na maszynie cyfrowej Cyber 72, Instytut Informatyki UW, 1979.
 4. Marek Roś, Analiza systemu Q, Instytut Informatyki UW, 1980.
 5. Krzysztof Szerszeń, Analiza systemu IRIS, Instytut Informatyki UW, 1981.
 6. Tomasz Szleszyński, Analiza morfologiczna słów języka polskiego dla celów automatycznego indeksowania, Instytut Informatyki UW, 1982.
 7. Vladimira Garstka, Automatyczna analiza morfologiczna języka czeskiego, Instytut Informatyki UW, 1983.
 8. Anna Borkowska, Hierarchia kwantyfikatorów w formalnej reprezentacji języka naturalnego dla systemów konwersacyjnych, Instytut Informatyki UW, 1984.
 9. Mirosław Bańko, Analiza polskich fraz rzeczownikowych testem adekwatności i efektywności parsera Szpakowicza, Instytut Informatyki UW, 19854.
 10. Jolanta Otrębska, Adaptacja interpretera Prologu dla minikomputera SM-4, Instytut Informatyki UW, 1985.
 11. Sławomir Łokaj, Eksperymentalna implementacja Prologu II na IBM PC, Instytut Informatyki UW, 1989.
 12. Dorota Szeliga, Obsługa języka polskiego w edytorze Emacs, Instytut Informatyki UW, 1997.
 13. Nazarczuk Marta, Wstępne przygotowanie korpusu słownika frekwencyjnego do dystrybucji na CD-ROM, Wydział Polonistyki UW, 1997.
 14. Marcin Woliński, Automatyczne formatowanie strukturalne tekstów w językach formalnych. Instytut Informatyki UW, 19985.
 15. Mariusz Pietrzak, Wykorzystanie systemu LATEX do tworzenia publikacji elektronicznych. Instytut Informatyki UW, 1999.
 16. Mariusz Kopeć, System Omega do składu tekstów. Instytut Informatyki UW, 2000.
 17. Maciej Ogrodniczuk, Wykorzystanie SGML i TEI do zapisu polskich danych lingwistycznych, Instytut Informatyki UW, 2000.
 18. Krzysztof Skibicki, Komputerowa weryfikacja wybranych zasobów lingwistycznych. Instytut Informatyki UW, wrzesień 2000.
 19. Adam Wachowski, Adekwatność lingwistyczna analizatorów składniowych języka polskiego. Instytut Informatyki UW, 2000.
 20. Wiesław Bartkowski, Komputerowa baza analiz gramatycznych w formalizmie HPSG. Instytut Informatyki UW, 2001.
 21. Dorota Komosińska, Wykorzystanie DSSSL do składu tekstów w SGML. Instytut Informatyki UW, 2001.
 22. Joanna Pluta. Testy wielojęzyczne w edytorze GNU Emacs. Instytut Informatyki UW, 2001.
 23. Sławomir Mazurek. Korekta pisowni tekstów wielojęzycznych w edytorze Emacs. Instytut Informatyki UW, 2002.
 24. Przemysław Sarnowski. Poczta i inne usługi internetowe w edytorze Emacs. Instytut Informatyki UW, 2002.
 25. Paweł Księżyk. Tworzenie struktury na podstawie dokumentu w formacie XML. Instytut Informatyki UW, 2002.
 26. Tomasz Starosta. Tworzenie bootowalnych płyt CDROM z systemem Linux na potrzeby przetwarzania tekstów. Instytut Informatyki UW, 2002.
 27. Aleksander Buczyński. Pozyskiwanie z Internetu tekstów do badań lingwistycznych. Instytut Informatyki UW, 2004.
 28. Łukasz Degórski. Wykorzystanie analizy morfologicznej do obsługi korpusów. Instytut Informatyki UW, 2004.
 29. Tomasz Okniński. Narzędzia przetwarzania tekstów w języku Java. Instytut Informatyki UW, 2005.
 30. Radosław Moszczyński. Formal approaches to multiword lexemes. Instytut Anglistyki UW, 2006.
 31. Marcin Świnoga. Narzędzia wspomagające tłumaczenie tekstów informatycznych. Instytut Informatyki UW, 2006.
 32. Jarosław Kania. Zarządzanie pakietami w Debianie. Instytut Informatyki, 2007.
 33. Michał Krajewski. Odtwarzacz cyfrowych książek mówionych w formacie DAISY. Instytut Informatyki, 2008.
 34. Jakub Wilk. Rozbudowa pakietu oprogramowania DjVuLibre. Instytut Informatyki, 2008.

Stan na dzień 17 września 2008 r.

Janusz S. Bień 2008-10-20