Rok akademicki 2006/2007

W roku 2006/2007 byłem na urlopie naukowym,
ale seminarium magisterskie Narzędzia i metody przetwarzania tekstów (wspólnie z dr. Krzysztofem Szafranem) odbywało się normalnie.

Janusz S. Bień 2008-10-20