Rok akademicki 2004/2005

Osoby zainteresowane otrzymywaniem poczt± elektroniczn± dodatkowych informacji o planowanych i prowadzonych zajęciach mog± zapisać się na listę pocztow± nmpt-ann.

Janusz S. Bień 2008-10-20