Jakub Radoszewski – Algorytmy i Struktury Danych

Materiały do pobrania:

  1. Zliczanie inwersji permutacji i odtwarzanie permutacji na podstawie wektora inwersji
  2. Dowód kluczowego lematu z algorytmu sortowania Shella, Sortowanie 5 liczb za pomocą minimalnej liczby porównań (paskudna jakość PDF-a)
  3. Przy okazji tych ćwiczeń (i nie tylko) polecam lekturę notatek Tomasza Walenia
  4. Dolna i górna granica na min i second-min
  5. Wybrane zadania ze struktur danych
  6. Grafy dwudzielne: skojarzenie, pokrycie wierzchołkowe, zbiór niezależny

Jakub Radoszewski