Algorytmy i strutury danych (2011Z) — laboratorium

Rozwiązania zadań należy wysyłać przez ASD-SIO http://asd.sio.mimuw.edu.pl. Dostępne są również treści zadań zwykłych i rozgrzewkowych oraz wskazówki do zadań.

Zasady zaliczania laboratorium

  1. Żeby podejść do egzaminu w I terminie, trzeba zaliczyć laboratorium w I terminie. Żeby podejść do egzaminu w II terminie, trzeba zaliczyć laboratorium w I lub II terminie.
  2. W trakcie semestru pojawi się 14 zadań:
  3. Żeby zaliczyć laboratorium w I terminie, należy spełnić co najmniej jedno z poniższych dwóch kryteriów:
  4. Żeby zaliczyć laboratorium w II terminie, należy rozwiązać najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem egzaminu poprawkowego: 1/2 zadanie rozgrzewkowe, 8/9 zadań zwykłych, 2/2 zadania zaliczeniowe i 1 zadanie karne.

Egzamin praktyczny

Egzamin będzie składać się z części pisemnej i części praktycznej, która odbędzie się w laboratorium i trwać będzie 3 godziny. W trakcie egzaminu praktycznego do rozwiązania będą co najmniej dwa zadania. Rozwiązaniami będą programy zgłaszane przez ASD-SIO. Do zaliczenia wystarczy rozwiązanie jednego zadania. Każde następne rozwiązane zadanie podwyższa ocenę z przedmiotu o 0.5.