Algorytmika (2010L)

Kryteria oceny pierwszego zadania domowego
Wyprowadzenie programu dualnego dla problemu maksymalnego przepływu
Kryteria oceny 1. i 2. zadania z egzaminu w pierwszym terminie
Kryteria oceny 2. zadania z egzaminu w drugim terminie