Teoria deformacji i przestrzeni moduli: wykład monograficzny

semestr zimowy 2024/25.

Usoswebowa strona

Opis przedmiotu:

Przestrzenie moduli to rozmaitości parametryzujące inne obiekty geometryczne lub algebraiczne (np. zespolona przestrzeń rzutowa parametryzuje proste przez zero w C^n). Teoria deformacji zajmuje się lokalnym opisem tych przestrzeni, czyli badaniem, jak wygląda otoczenie wybranego punktu. Globalnym jej odpowiednikiem jest teoria moduli, która mówi, jak konstruować te przestrzenie. Przedmiot stanowi wprowadzenie do tych teorii. Grupę docelową stanowią studenci studiów magisterskich oraz doktoranci zainteresowani algebrą oraz geometrią algebraiczną. Zrobimy dużo przykładów.
Podręczniki i źródła:

Ogólne zasady oceniania

Właściwą ocenę każdy ze studentów przeprowadza samodzielnie analizując swoje zrozumienie materiału. Jeśli ocena wypadnie niepomyślnie, należy skonsultować się z kolegami, ćwiczeniowcem lub mną. Formalna ocena jest przeprowadzana na koniec semestru. Nie przewiduję kolokwium, natomiast przewiduję punkty za ćwiczenia (20% końcowej oceny) oraz egzamin (80% oceny) w formie zadań "do domu" (czas na zrobienie: około tygodnia) oraz późniejszego egzaminu ustnego.