troll troll

Algebra Przemienna

semestr zimowy 2022/23, Poniedziałki 8:30 -- 11:45, sala 4060 USOSWEB. Konsultacje: Poniedziałki 12:15 -- 13:15 pokój 1310.