troll troll

Algebra Przemienna

semestr zimowy 2021/22, Link do usosweb. Konsultacje: <+nieustalone+>

Opis wykładów

Tu nie ma nic prócz trolla (na razie reszta zawartości jest na wakacjach).

Książki i źródła