Zaawansowane narzędzia geometrii algebraicznej, semestr letni 2021/22

semestr letni 2021/22, poniedziałki 14:15 -- 17:45, 5870.

Usoswebowa strona

Zadania domowe, jak zwykle, do zadeklarowania na ćwiczeniach i rozwiązywania przy tablicy.

Listy zadań domowych

Propozycje referatów na ćwiczenia

W nawiasach użyteczne rzeczy, które pojawią się na wykładzie.

Lista wykładów

W drugiej połowie semestru zajmiemy się na wykładzie: twierdzeniem Artina o aproksymacji, schematami Cohena-Macaulaya, dowodem twierdzenia Kodairy o znikaniu. Podręczniki i źródła:

Ogólne zasady oceniania

Referat na ćwiczeniach w dalszej części semestru. Egzamin końcowy w formie eseju z "egzaminem ustnym" polegającym na dyskusji o nim.