Seminaium "Fundamenty Geometrii algebraicznej"

Usoswebowa strona

Notatki Raviego Vakila

Opis spotkań

Plan czytania: rozdział 12, potem rozdział 16.4 i dalej po kolei.
  1. 21.10 Michał Sz, Wprowadzenie do gładkości i regularności (rozdział 12)
  2. 28.10 Michał Sz, dokończenie, Jarek, twierdzenie Bertiniego (rozdział 12)
  3. 4.11 Michał Ł
  4. 12.11 Mateusz
  5. Piotrek
  6. Mikołaj
  7. Krystian (wstępnie)
  8. Jakub (wstępnie)
  9. Feliks (wstępnie)