Seminarium "Fundamenty Geometrii algebraicznej"

Usoswebowa strona

Notatki Raviego Vakila

Opis spotkań

Plan czytania: rozdział 12, potem rozdział 16.4 i dalej po kolei.
 1. 21.10 Michał Sz, Wprowadzenie do gładkości i regularności (rozdział 12)
 2. 28.10 Michał Sz, dokończenie, Jarek, twierdzenie Bertiniego (rozdział 12)
 3. 4.11 Michał Ł
 4. 12.11 Mateusz
 5. 18.11 Mateusz dokończenie(?), Piotrek
 6. 16.12 Mikołaj. Morfizmy rzutowe.
 7. 8.01 Mikołaj dokończenie. Krystian: abstrakcyjne modele krzywych (rozdział 17)
 8. 13.01 Jakub: kohomologie: warunki na skończoność rzutowego oraz Riemann-Roch
 9. 20.01 Feliks: dualność Serre'a oraz początek krzywych
 10. Michał Sz.: krzywe wymierne i klasyczne twierdzenia geometrii
 11. 4.03. Jarek, krzywe wyższych genusów
 12. 11.03. Michał Ł
 13. 18.03. Mateusz
 14. 25.03. Piotrek
 15. 8.04. Mateusz
 16. 15.04. Piotrek
 17. 22.04. Mikołaj
 18. 29.04. Mikołaj
 19. 6.05. Krystian, nierozgałęzione.
 20. 13.05. Krystian, Riemann-Hurwitz.
 21. 20.05. Feliks, rozdmuchania, ogólna teoria.
 22. 27.05. Feliks, rozdmuchania, przykłady. Jakub.